De toekomst is duurzaam

Onder de naam ‘Candurable’ specialiseert een team binnen Candor zich in alle aspecten van duurzaamheid. Elke maand vinden afdelingsverantwoordelijken elkaar in een Candurable-meeting. Ze evalueren lopende acties en stippelen verder ons duurzame pad uit.

Onze visie op duurzaamheid

Als projectontwikkelaar kiest Candor resoluut en compromisloos voor een duurzame toekomst in vastgoed. Dat doen we allereerst door duurzame technieken toe te passen in onze projecten. Daarnaast betrekken we zowel de bewoners van onze projecten, onze medewerkers als onze partners in ons duurzame verhaal. Die 360°-aanpak maximaliseert onze impact. Want een duurzamere toekomst, daar heeft iedereen baat bij.

 01    VOORKEUR VOOR CENTRUMLOCATIES

De typische lintbebouwing in ons land zorgt voor een versnipperd woonlandschap en brengt enorme kosten voor nutsvoorzieningen met zich mee. Candor gelooft dan ook rotsvast dat kwaliteitsvol en duurzaam vastgoed uitbouwen op centrumlocaties de toekomst is. Vandaag is Candor vooral actief in Brussel, Gent en Antwerpen. Onze projectlocaties zijn stuk voor stuk centrumlocaties die goed ontsloten zijn, met openbaar vervoer, snelwegen en winkels in de buurt. Zo kunnen de bewoners in hun dagelijkse behoeften voorzien in de onmiddellijke nabijheid van hun vastgoed. 

02   GROENERE PERCELEN

Hebben we een perceel gevonden voor een nieuw project, dan onderzoeken we meteen hoeveel van het perceel verhard is en hoeveel we kunnen vergroenen. We gaan altijd voor een maximale groenzone, om verschillende redenen. Het gaat het hitte-eilandeffect tegen, komt de waterdoorlaatbaarheid van de site ten goede én het vergroot de leefkwaliteit van de bewoners. We onderzoeken ook altijd de mogelijkheid om te voorzien in groendaken en/of retentiedaken – die regenwater opslaan en vertraagd afvoeren. 

03   DUURZAME MATERIALEN EN TECHNIEKEN

Keep it cool

 • Hernieuwbare energie om kamers op te warmen en af te koelen. Zo gebruiken we in ons hotelvastgoed lucht-luchtwarmtepompen om het comfort zo goed mogelijk in te regelen. 
 • Met zonwerend glas, dat zonnestralen op de gevel tegenhoudt, zorgen we ervoor dat interieurs niet te veel opwarmen. Verder gebruiken we waar mogelijk automatische zonnescreens om warmtestralen tegen te houden.
 • Met fotovoltaïsche zonnepanelen wordt hernieuwbare energie opgewerkt en kan de energiekost tot het minimum herleid worden
 • Met de techniek van passieve koeling via geothermie kunnen we een ruimte opwarmen of koelen via de vloerverwarming. Daarbij wordt, via een warmtepomp, gebruik gemaakt van de warmte of koelte van de bodem om de temperatuur in een ruimte bij te sturen.
 • Naast geothermie maken we ook gebruik van riothermie, een gelijkaardige techniek. Bij riothermie gebruiken we de warmte van rioolwater als reststroom en zetten we die warmte in op een andere locatie.
 • We maken ook optimaal gebruik van ventilatie als nachtkoeling. Dat doen we door de ramen telkens slim te positioneren: in een hoek van 90° of op tegenovergestelde gevels. Zo kan tocht gecreëerd worden doorheen de ruimte en kan de warme lucht geventileerd worden. 
 • We passen ook faseverschuiving door middel van de inertie van materialen toe. Deze techniek heeft te maken met de warmtedoorlaatbaarheid van materialen. Denk aan een kerk of oud gebouw: dikke muren geven minder snel warmte of koelte af en isoleren dus beter. De inertie van een materiaal duidt op de hoeveelheid warmte die het kan vasthouden. Faseverschuiving duidt dan weer op de geleidelijke verschuiving van de warmte die toekomt in de gebouwschil.
 • We spelen met de oriëntatie van de (woon)eenheden. Door appartementen licht teruggetrokken van de gevel te bouwen, kunnen we voorkomen dat zonlicht rechtstreeks op de ramen valt. Omgekeerd kunnen we appartementen opwarmen door ze zongericht, met oost-zuidwestelijke oriëntatie, te bouwen.
 • Door het gebruik van luifels en inpandige terrassen voorkomen we dat zon heel diep in een gebouw binnenvalt. Dit gaat oververhitting tegen. Bijkomend voordeel van een inpandig terras is dat het jaarrond gebruikt kan worden omdat er een soort microklimaat heerst.

Keep it warm

 • Een ventilatiesysteem D, met warmte-uitwisseling en mechanische aan- en afvoer, wisselt de uitgaande lucht met de lucht die binnenkomt. Zo wordt er minder koude lucht aangetrokken en is er minder nood om inkomende lucht op te warmen. De warmte van de uitgaande lucht wordt gerecupereerd en een warmtewiel mengt de warmte van de in- en uitgaande stromen.
 • Een lucht-lucht-warmtepomp is in de volksmond bekend als ‘airco’. Dit type warmtepomp kan een kamer snel koelen en opwarmen door koude of warme lucht de kamer in te blazen. Het is een systeem dat vaak wordt gebruikt in hotelkamers.
 • Bij geothermische warmtepompen wordt zo’n honderd meter diep in de grond geboord, waarna een vloeistof de warmte uit de grond onttrekt. Omdat de bodem een constante temperatuur heeft, is dit type warmtepomp erg efficiënt. Een ander voordeel van een geothermische warmtepomp is dat die geen buitenunit heeft die geluid maakt of plaats inneemt op het dak.

Keep it natural

 • Waar mogelijk installeren we groendaken en/of retentiedaken. Een retentiedak is een dikker groendak met noppenfolie waar water vertraagd door kan worden afgevoerd. Zo’n dak kan regenwater tijdelijk opslaan en afvoeren naar een open bassin. Dat bassin zorgt voor afkoeling door verdamping als het gevuld is. Dit systeem, gecombineerd met regenwaterrecuperatie, zorgt ervoor dat de riolering minder belast wordt bij hevige regen. Retentie- en groendaken zorgen er ook voor dat het dak minder snel opwarmt en gaan zo het hitte-eilandeffect tegen. Nog een voordeel van duurzame daken? Doordat het dak minder opwarmt zorgen ze voor een beter rendement van je zonnepanelen.
 • We zetten in op regenwaterrecuperatie. Zo vangen we hemelwater op in infiltratiebekkens, waarna het geleidelijk in de bodem kan sijpelen. Dat zorgt voor een goede doorlaatbaarheid van het perceel. Soms voorzien we ook in een wadi die het water opvangt. Het gerecupereerde water kan worden ingezet om bijvoorbeeld de tuin te besproeien of een gemeenschappelijke (was)ruimte met water te voeden.
 • Een verharde grond zorgt voor een hitte-eilandeffect. Door maximaal te ontharden en onze percelen te vergroenen, verzachten we dit effect. Maximale ontharding verhoogt ook de leefkwaliteit van de bewoners.

Varia

 • We ontwikkelen woonplaatsen dicht bij openbaar vervoer: trein, tram, bus. Dat is essentieel voor een duurzame mobiliteit in de toekomst.
 • In de stad van de toekomst krijgt de fiets terecht veel aandacht. We houden in onze projecten dan ook plek voor een goed bereikbare en veilige fietsenstalling.
 • In Candor-projecten maken we plaats voor laadpunten om je (deels) elektrische wagen of fiets op te laden.
 • Blijkt een projectperceel vervuilde grond te bevatten, dan saneert Candor de grond voor we de site verder ontwikkelen.
 • Komen we in oude gebouwen asbest tegen, dan laten we die professioneel verwijderen. Door die asbestverwijdering maken we plaats voor duurzame en gezonde bouwmaterialen.

04          DUURZAAMHEID BIJ DE BEWONERS VAN ONZE PROJECTEN


In onze rol van projectontwikkelaar sporen we onze residenten aan om onze gebouwen zo duurzaam mogelijk te gebruiken. Zo werken we in residentiële gebouwen samen met de syndicus om bewoners aan te sporen de duurzame technologieën van het gebouw zo goed mogelijk te gebruiken. In ons studentenvastgoed neemt de uitbater die taak voor zijn rekening. In de businessflats en het hotelvastgoed voert de uitbater een proactieve communicatie over duurzaamheid met de huurders. 

05          DUURZAAMHEID Binnen ons bedrijfBinnen onze organisatie hebben we eerst onze administratie gedigitaliseerd. Een basisakte of notariële akte lijkt wat omvang betreft op een lijvig boek: door zulke documenten te digitaliseren besparen we heel wat papier en inkt. Die digital-first aanpak zetten we door in onze operationele werking, met papierloze vergaderingen en bureaus. Ook kiezen we in ons bedrijf resoluut voor duurzame mobiliteit. Zo stimuleren we carpoolen voor werkverplaatsingen en kiezen we voor eventlocaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. We zetten in op de uitbouw van een duurzaam bedrijfswagenpark, met elektrische laadpalen op onze bedrijfsparking en zelfs een Candor-deelfiets.